Ympäristöystävällisyys

Sastamalan Lämmön toimittamasta kaukolämmöstä jopa yli 90 prosenttia tuotetaan lähialueilta saatavilla biopohjaisilla ja uusiutuvilla polttoaineilla. Suurin osa polttoaineesta on puunjalostusteollisuuden ylijäämää, joka on juuri lämpölaitokseen sopivaa polttoainetta. Pääosa polttoaineista tulee Adven Oy:n omistamaan lämpölaitokseen paikallisesta vaneritehtaasta, metsäyhdistyksistä ja sahoilta.

Biopohjaiset polttoaineet

Kaukolämmöstä yli 90 prosenttia tuotetaan Sastamalassa biopohjaisella polttoaineella. Näitä puuperäisiä polttoaineita ovat koivun kuori, kokopuu- ja rankahake (runkopuu, energia ranka), sahanpuru, vanerin sahausjäte ja hiontapöly, metsäntähdehake (on tehty ainespuun korjuun jälkeen oksista ja latvuksista viheraineineen) ja muut puunjalostusteollisuuden sivutuotteet. Vajaa 10 prosenttia energiasta tehdään kevyestä polttoöljystä, jota käytetään kovilla pakkasilla huippuja tasaamaan ja varaenergianlähteenä.

Lämpövoimalaitoksessa polttoaineita sekoitetaan eri suhteissa, jotta eri polttoaine-erät saadaan tasalaatuisiksi jakeiksi. Niistä saadaan energia mahdollisimman tehokkaasti talteen. Kaukolämmön tuottaminen Sastamalassa on erittäin energiatehokasta, sillä yli 90 prosenttia polttoaineen energiasta saadaan muutettua lämmöksi. Tämä on mahdollista voimalaitoksen kehittyneen savukaasujen lämmöntalteenottojärjestelmän ansiosta.

Laitoksella on käynnissä jatkuvatoiminen savukaasujenpäästömittaus tiukkojen päästökriteerien varmistamiseksi.

Lähellä tuotettu

Uusiutuva ja biopohjainen polttoaine tulee lähimetsistä. Ostoenergia toimitetaan enimmillään noin sadan kilometrin säteeltä Sastamalassa sijaitsevaan lämpölaitokseen. Lämmöntuotanto tukee paikallisia metsänomistajia ja työllistää laajasti lähialueen ihmisiä, muun muassa kuljetus-, haketus- ja korjuualan työntekijöitä. Kaukolämpöverkon laajentuminen työllistää taas muun muassa lvi- ja maanrakennusurakoitsijoita.

Kuvassa oleva Maanrakennus Jukka Ylisarkki Oy on yksi alueen toimijoista, joita kaukolämmöntuotanto työllistää.

Suurin osa Adven Oy:lla poltettavasti hakkeesta tulee läheiseltä vaneritehtaalta. Sastamalalainen Maanrakennus Jukka Ylisarkki Oy toimittaa hakkeen vaneritehtaalta lämpölaitokselle.

– Työntekijämme toimittavat Advenille haketta päivittäin. Tämän lisäksi henkilökuntamme hoitaa vaneritehtaalla monipuolisesti erilaisia huoltotehtäviä, omistaja Jukka Ylisarkki kertoo.

Ennen hakkeen toimitusta puukuorma puretaan vaneritehtaan kentälle ja Ylisarkin työntekijät nostavat tukit kuormaajalla pöydälle lajittelua ja punnitusmittausta varten. Sen jälkeen materiaali viedään haudonta-altaaseen, jossa tukit pehmenevät, jotta ne olisi helpompi sorvata. Ennen sorvausta tukit katkotaan. Lopputuloksena syntyy haketta ja viiluja. Vanerin valmistuksessa syntyvät sivutuotteetkin saadaan hyödynnettyä energiantuotannossa.

– Kaukolämmön tuottaminen on kaikin puolin järkevää, Ylisarkki tiivistää.

Ympäristötekopalkinto

Sastamalan Lämpö Oy:n hallitus päätti vuonna 2015 palkita esimerkillisiä toimijoita ympäristötekopalkinnolla. Palkinnon luovuttavat Sastamalan Lämpö, Adven Oy ja Sastamalan kaupunki.

Palkitut:

2015 Thermisol Oy. Perusteena yrityksen siirtyminen raskaasta polttoöljystä käyttämään kotimaisella biopolttoaineella tuotettua höyryä.