Tietosuojaseloste ja saavutettavuusseloste

Sastamalan Lämpö Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24§:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Sastamalan Lämpö Oy
Aarnontie 2
38200 Sastamala
040 159 2719
jari.viitanen(at)sastamalanlampo.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sastamalan Lämpö Oy
Aarnontie 2
38200 Sastamala
040 159 2719
jari.viitanen(at)sastamalanlampo.fi

3. Rekisterin nimi

Rekisterin käyttötarkoitus ja nimi on asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8 §:n mukaisena edellytyksenä on asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan Sastamalan Lämpö Oy:lle antama toimeksianto tai Sastamalan Lämpö Oy:n ja asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Rekisterin asiakastietojen käyttötarkoituksia ovat:

 • Asiakkaan tunnistaminen ja käyttäjänhallinta.
 • Asiakkaiden yksilöinti (identifiointi) Sastamalan Lämpö Oy:n palveluissa.
 • Palvelujen tietoturvallisuus sekä käyttöoikeuksien ja pääsyn hallinta.
 • Asiakkaan palveleminen ja asiakassuhteen operatiivinen hoito.
 • Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen.
 • Asiakkaiden ja Sastamalan Lämpö Oy:n oikeusturvan varmistaminen sekä lakiin perustuvien ja viranomaismääräysten mukaisten velvoitteiden hoitaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot

 • Nimitiedot / Yritystiedot
 • Y-tunnus
 • Postiosoite, postinumero ja toimipaikka
 • Laskutusosoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite

Asiakkaan yksilöivät tunnisteet

 • Kiinteistön asiakasnumero
 • Maksajan asiakasnumero
 • Mittarinumero
 • Käyttäjätunnus ja salasana Sastamalan Lämpö Oy:n verkkopalveluja varten

Asiakkaana toimivien alihankkijoiden yksilöivät tiedot tilaajavastuurekisteristä

 • Päätoimiala
 • Verohallinnon perustiedot
 • Arvonlisäverovelvollisuus
 • Veromaksutiedot
 • Ennakkoperintärekisteritiedot
 • Kaupparekisteritiedot
 • Työnantajarekisteritiedot
 • Tiedot liiketoimintakielloista
 • Eläkevakuutustiedot (TyEL)
 • Tapaturmavakuutustiedot
 • Noudatettavat työehtosopimukset
 • Tieto työterveyshuollon järjestämisestä

Asiakkuuteen liittyvät tiedot

 • Asiakkuuden alkaminen ja päättyminen

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Yrityksen tiedot tarkistetaan Tilaajavastuurekisteristä.

Lisäksi asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään sopimuksen tekemisen yhteydessä, laskutuksen ja palvelujen käytön yhteydessä sekä asiakaspalvelun yhteydessä.

Asiakkaaseen liittyviä tietoja voidaan hankkia ja päivittää lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa asiakkaalle informoituihin käyttötarkoituksiin myös muista ulkoisista tietolähteistä.

7. Evästeet ja tietojen säännönmukaiset luovutukset

Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä ei voida tunnistaa.

Sastamalan Lämpö Oy käyttää verkkopalvelussaan evästeitä palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä (esim. mahdollistamaan sen, että asiakkaan ei ole välttämätöntä syöttää kirjautumistietojaan joka kerta uudelleen). Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös verkkopalvelun käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, käytön seurantaan ja palvelun kehittämiseksi.

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palvelujen toimivuudelle, joten Sastamalan Lämpö Oy ei takaa kaikkien palvelujen toimivuutta, jos evästetoiminnallisuus ei ole käytössä. Käyttäjä voi estää evästeet selaimen asetusten avulla.

Asiakastietoja voidaan luovuttaa tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta Sastamalan Lämpö Oy:n lukuun toimivien tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

Sastamalan Lämpö Oy ei siirrä tai luovuta asiakkaan henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sastamalan Lämpö Oy:n sähköisen asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta.

Sastamalan Lämpö Oy:n manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain Sastamalan Lämpö Oy:n erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat Sastamalan Lämpö Oy:n palveluksessa, sekä Sastamalan Lämpö Oy:n toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

10. Tietojen säilytysaika

Sastamalan Lämpö Oy säilyttää asiakastiedot kirjanpitolain edellyttämän säilytysajan,
maksimissaan 10 vuotta. Eli tiedot, jotka ovat Sastamalan Lämpö Oy:n toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja ja joiden käsittelylle on lailliset edellytykset.

Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti.

Tietojen säilytystarve selvitetään kahden vuoden välein.

11. Tietojen oikeellisuus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 – 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Joidenkin tietojen saamista on kuitenkin rajoitettu mm. rikosten ehkäisemisen ja selvittämisen vuoksi.

Sastamalan Lämpö Oy huolehtii asiakastietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta päivittämällä asiakkaan virallisia henkilö- ja yhteystietoja sopimuksen teon yhteydessä.

Tarkastuspyynnön tehdään toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö kohdan 2 rekisteristä vastaavalle henkilölle.

Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, postiosoite ja puhelinnumero. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan asiakkaan väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen.

 

Saavutettavuusseloste

sastamalanlampo.fi-sivustoa koskee laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 19.10.2020.

Verkkosivuston saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Ei-saavutettava sisältö (WCAG-kriteerien mukaan)

Sivustolla on ei-saavutettavaa sisältöä, joka ei kuulu lainsäädännön piirin tai jota ei ole vielä ehditty muuttaa saavutettavaksi kohtuuttoman rasitteen vuoksi.

Seuraavat sisällöt ja toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia:

Havaittavuus

WCAG 1.2.2 Joistakin upotetuista YouTube-videoista puuttuu tekstitys. Videot on julkaistu ennen 23.9.2020, joten ne eivät kuulu lainsäädännön piiriin.

WCAG 1.3.1 Joissakin 23.9.2018 jälkeen julkaistuissa tai asiointiin tarvittavissa DOC- ja PDF-dokumenteissä on ruudunlukijakäyttöä haittaavia muotoilupuutteita.

WCAG 1.4.3 Värien kontrastisuhde ei ole kaikissa elementeissä riittävä.

WCAG 1.4.5 Sivuilla on joitakin tekstiä sisältäviä kuvia, joille ei ole määritetty kuvaavia tekstivastineita.

Hallittavuus

WCAG 2.1.1 Joillakin sivuilla on avautuvia elementtejä, joiden käyttö ei onnistu näppäimistön kautta.

WCAG 2.4.2 Joillakin sivuilla on useampia title-elementtejä.

WCAG 2.4.4. Joillakin sivuilla on linkkeinä toimivia kuvia, joille ei ole määritetty kuvaavia tekstivastineita.

WCAG 2.4.4 Sivustolla on tyhjiä linkkejä.

WCAG 2.4.7 Kaikilla elementeillä ei ole näkyvää kohdistusta näppäimistöllä käytettäessä.

Saavutettavuuspalaute

Huomasitko saavutettavuuspuutteen sivustollamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Anna meille palautetta saavutettavuusongelmasta sähköpostilla osoitteella jari.viitanen(at)sastamalanlampo.fi . Vastauksessa voi mennä 14 päivää.
Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000