Liittyminen ja hinnasto

Sastamalan Lämmön toimittamaan kaukolämpöön on mahdollista liittyä Sastamalan keskustan, Vammalan alueella, jossa on Sastamalan Lämmön runkoverkko. Kaukolämpöverkkoa on tällä hetkellä reilu 35 kilometriä ja asiakkaita 219kpl.

Verkosto laajenee tasaisesti vuosittain.

 

Liittymisohjeet

1. Liittymismahdollisuus
Liittymismahdollisuus on kaikilla kaukolämmön runkoverkon alueella ja sen läheisyydellä olevilla kiinteistöillä. Tiedustele Sastamalan Lämmöltä millaisella aikataululla kiinteistö olisi mahdollista liittää kaukolämpöön.

2. Alustava tarjous
Ole yhteydessä Sastamalan Lämpöön, mikäli haluat alustavan tarjouksen liittymisestä.

3. Suunnitelmat
Asiakas valitsee LVI-suunnittelijan, joka suunnittelee alustavan liittymisjohtoreitin ja sopii liittymiskohdan. Kaikista kohteista laaditaan
kaukolämmityssuunnitelmat. Asiakkaan hankintaan kuuluu suunnitelmissa esitetty lämmönjakokeskus. Lämmönjakokeskus sisältää mm. siirtimet, pumput ja venttiilit sekä putket mittauskeskuksen ja lämmönjakokeskuksen välille.

4. Kaukolämpösopimus
Kaukolämpösuunnitelmien tulee olla hyväksytty ennen sopimuksen tekoa, sillä sopimus tehdään suunnitelmien mukaisilla tehoilla.

5.Kaukolämpöliittymän rakentaminen
Sastamalan Lämpö Oy rakentaa kaukolämpöliittymän sopimuksessa sovitun aikataulun mukaisesti. Liittymismaksuun kuuluu kaukolämpöputkien rakentaminen kiinteistön tekniseen tilaan mittauskeskukselle asti. Vain kiinteistön alueella tehtävät pintatyöt, kuten mm. nurmikko, asfaltti, kuuluvat asiakkaalle.

6. Kaukolämpötarkastukset
Asiakkaan urakoitsijan on pidettävä painekoe ensiöpuolen putkistolle ja painekokeesta on tehtävä painekoepöytäkirja, joka toimitetaan Sastamalan Lämmölle ja kopio asiakkaan luovutuskansioon.
Sastamalan Lämpö Oy huolehtii käyttöönotto- ja lopputarkastuksesta. Edellä mainituista tarkastuksista laaditaan pöytäkirjat.

7. Maksut
Asiakas maksaa lämpösopimuksessa sovitun liittymismaksun kaukolämpöverkkoon liittymisestä. Liittymismaksu määräytyy kiinteistön kaukolämpösuunnitelmien mukaisen sopimustehon perusteella.
Asiakas maksaa kaukolämmön käytöstä perus- ja energiamaksun kulloinkin voimassa olevan myyntihinnaston mukaan.

8. Huomioitavia asioita
Sastamalan Lämmöllä on mahdollisuus päästä tarkastamaan laitteita lämmönjakohuoneeseen. Pääsyä varten asiakas hankkii putkilukon ja sarjoittaa siellä olevalle avaimelle reitin ainoastaan lämmönjakohuoneeseen. Putkilukkoon asennettava avainpesä sarjoitetaan Sastamalan Lämpö Oy:n avaimelle.

Kiinteistön omistaja antaa korvauksetta Sastamalan Lämmön käyttöön lämpömäärämittarin tarvitseman sähkön. Myös sähkönsyöttökaapelin hankinta ja asennus kuuluu kiinteistön omistajalle.

Kiinteistön tekninen tila pyritään sijoittamaan niin, että kaukolämmön liitosjohto jää mahdollisimman lyhyeksi ja niin että teknisen tilan sisäänkäynti on suoraan ulkoa. Tekninen tila on varustettava kylmä- ja lämminvesipisteellä sekä lattiakaivolla. Lämpömäärämittarin eteen varataan 0,8 metriä vapaata huoltotilaa.

Sastamalan Lämpö Oy lukee uudet lämpömäärämittarit pääsääntöisesti etäluennalla. Asiakkaan tulee toimittaa pyydettäessä lämpömäärämittarin lukemat sähköpostitse osoitteeseen kaukolampo@sastamala.fi

Hinnasto ja toimitusehdot

Kaukolämpöhinnastosta löydät energiamaksun ja muut maksut.

lämpöhinnasto 1.10.2023

Hinnastossa on esitetty kaukolämpöön liittymisestä tuleva liittymismaksu sekä kaukolämpöenergian kulutukseen sidottu energiamaksu ja sopimustehoon perustuva perusmaksu.

Sastamalan Lämpö Oy pyrkii pitämään energian hinnan Energiateollisuuden julkaisemien tilastohintojen keskihintana.

Kaukolämmön yleiset sopimusehdot

Sastamalan Lämpö Oyn kaukolammon yleiset sopimusehdot 2023Kaukolämmitysasiakkaan ja lämpöyhtiön väliset asiat on esitetty KL-sopimusehdoissa.

LVI-urakoitsijan ohjeet

LVI-suunnittelijat ja urakoitsijat

Sastamalan Lämpö Oy:n kaukolämpöverkostoon liittymistä varten suunnittelijoiden tulee toimittaa ennen liittymistä kaukolämpösuunnitelmat.

Suunnitelmien tulee sisältää seuraavat dokumentit:

 • lämmitystekniset tiedot
 • toisioverkoston mitoitus
 • lämmönjakokeskuksen mitoitus
 • lämmityspiirien toiminta-arvot
 • kytkennät (myös toisiopiirit)
 • laitteiden toimintakuvaukset
 • laitteiden ja putkien sijoituskuva (pohjakuva)
 • asemapiirros

Käyttöönottoprosessin toimenpiteet, toteuttajat ja dokumentoinnit:

 • laitteiden asennus- ja toimintatarkastus, urakoitsija
 • laitteiden käyttöönottotarkastus, lämmönmyyjä, asennusvalvontapöytäkirja
 • lämmöntoimituksen aloitus, urakoitsija, ilmoittaa lämmönmyyjälle päivämäärän
 • säätölaitteiden viritys ja toimintakoe, laitetoimittaja, virityspöytäkirja
 • lopputarkastus, lämmönmyyjä, valmistumispöytäkirja

Yllä olevat ovat Energiateollisuus ry:n, Rakennusten kaukolämmitys, Määräykset ja ohjeet K1/2013, mukaan.

Suunnittelija toimittaa 2 sarjaa suunnitelmia, toisessa näistä seläkkeet. Seläkkeellinen sarja jää arkistoon ja toinen sarja leimattuna suunnittelijalle.

Sastamalan Lämpö tekee kaukolämpöputket lämmönjakohuoneeseen energiamittarille ja lianerottimelle asti. Kiinteistön putkiurakoitsija jatkaa työtä tästä eteenpäin.

Kiinteistön sisäpuolisille kaukolämpöputkille pidetään painekoe, joka on 2,1 MPa (=21 bar). Kaukolämpöinsinööri tarkastaa painekokeet. Myös putkien ja siirtimien huuhtelu pitää olla suoritettuna ennen tarkastusta.

Kytkentäkaavio pitää olla suojattuna, esimerkiksi laminoituna, lopputarkastuksessa lämmönjakohuoneessa.